Nu finns resultatet av 1-dagstävling 2020

Nu finns det en digital bildvisning i form av två stycken bildspel. Dessa hittar du på Youtube, direktlänkar finns här:

Enstaka
Kollektion