Inbjudan Skaraborgsmästerskapet 2022

Nu är det tid att skicka in bilder till FSF`s kollektionstävling.
Inbjudan Skaraborgsmästerskapet 2022 PDF
Tävlingen består av två klasser:
Klass A – kollektion påsikt 3 bilder
Klass B – kollektion digital 3 bilder
Deltagaravgiften är 50 kr per klass och deltagare.
Betalas klubbvis till FSF´s Plusgirokonto: 41 73 76-1 senast inlämningsdagen 15:e Februari 2022
Sista inlämningsdag för bilderna är 15:e februari 2022 (poststämpel gäller).
Bilderna skickas till:
Staffan Jönssson
S:ta Annagatan 23B
532 32 Skara
Välkomna med era tävlingsbilder