Styrelse

Föreningen Skaraborgs Fotoklubbars styrelse 2016

Ordförande
Jesper Eggertsen

Sekreterare
Anna Ider

Kassör
Anders Funk

Tävlingsledare
Jesper Eggertsen  tavlingsledare@skaraborgsfotoklubbar.org

Ledamöter
Anders Sundberg
Anna-Karin Johansson

Styrelsesuppleanter
Morgan Gustavsson
Peter Brolin

Revisorer
Staffan Jönsson
Ove Litorell

Revisorssuppleant
Göran Hellgren

Valberedning
Staffan Jönsson
Ingrid Jeansson